НИР

Арал-каспий аймағының мұнайгаздылығының келешегіне байланысты төменгі мезозой шөгінділерін зерттеу

{:kz} 1. ҚР ҒБМ ғылыми жоба «Арал-каспий аймағының мұнайгаздылығының келешегіне байланысты төменгі мезозой шөгінділерін зерттеу» Жұмыстың мақсаты - Аймақта өткізілген сейсмобарлау жәнеде терең бұрғылау жұмыстарын талдау арқылы геологиясын тағыда мұнайгаздылығын зертте. Зерттеу нысаны - Арал-Каспий аймағының төменгі мезозой шөгінділері Зерттеу әдістері: Оңтүстік Маңғышлактың геологиялық құрлымын II деңгейдегі тектоникалық элементтерін үйрену. Алынған нәтижелер мен жаңалық: - [...]

Қосымшаларды жобалаудағы заманауи ақпараттық және коммуникациялық технологиялар

{:kz} 1. Ғылыми зерттеу жұмысы «Ақпаратты қорғаудың математикалық әдістері және ақпараттық қауіпсіздік»  Мақсаты: Шабуыл және қорғау процесінің параметрлері мен сипаттамаларының өзгеруін ескере отырып, динамикалық қарсы тұру жағдайында оңтайлы шешімдерді іздеу әдістерін әзірлеу. Жұмыс нәтижелері және олардың жаңалығы. Ақпараттық саланың дамуына қарай бүкіл әлемде ақпараттық жүйелердің жұмысына деструктивті араласуға әрекет ету жиілігі де ұлғаюда. Тиісінше мемлекеттік [...]

Шулы шеткі жолақтарды құру үшін макрошероховатты беті бар жол жабындарын орнату үшін қиыршық тас бөлгіштерді қолданудың тиімділігін арттыру және функционалдық мүмкіндіктерін кеңейту

{:kz} 1. Қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмысы ҚР БҒМ «Шулы шеткі жолақтарды құру үшін макрошероховатты беті бар жол жабындарын орнату үшін қиыршық тас бөлгіштерді қолданудың тиімділігін арттыру және функционалдық мүмкіндіктерін кеңейту»  Жүргізілген зерттеулердің мақсаты практикалық тәжірибе негізінде автомобиль жолдарының кедір-бұдырлы қабаттары құрылысының тиімділігі мен сапасын арттыру, процестің негізгі ерекшеліктерін жүйелеу және талдау, әртүрлі табиғаттағы басым факторлар мен [...]

Біртекті емес қабаттары бар кен орындарындағы өндіруші ұңғымалардың жұмыс тиімділігін арттыру

{:kz} 1. ҚР ҒБМ ғылыми жоба «Біртекті емес қабаттары бар кен орындарындағы өндіруші ұңғымалардың жұмыс тиімділігін арттыру» Мақсаты: Флюидтердің және коллекторлардың күрделі құрылымдары бар біртекті емес қабаттарға әсер ету жолымен ұңғымалардың мұнай бойынша дебиттерін ұлғайту Міндеттері: 1. Маңғыстау кен орындарындағы өндіруші ұңғымаларда қабат өнімділігінің өзгеру дәрежесін зерделей отырып, зерттелу жағдайына талдау жүргізу. Қабаттарды гидродинамикалық зерттеу жолымен ұңғыма өнімділігінің [...]

Құбырлардың жылуоқшаулағыш тиімділігін арттыруды зерттеу

{:kz} 1. Ғылыми зерттеу жұмысы «Қысқы бетондау тиімділігін арттыруды зерттеу»   Жұмыстың мақсаты. Құрылыс композитінің қасиеттерін болжау теориясының ғылыми негіздерін әзірлеу. Әсер ету кезінде берілген қасиеттерді қамтамасыз ету технологиясы. Зерттеу нысаны бетон қатып қалуының алдын алу мақсатында жаңа төселген бетон қоспасына технологиялық әсер ету болып табылады. Жұмыстың ғылыми жаңалығы. Көп компонентті жүйелердің (бетондар мен ерітінділер) [...]

Kаспийдің жағажай аймағын қоршаған табиғи ортасының компоненттерін және техногенді обьектілерді кешенді зерттеуді ғылыми негіздеу

{:kz} 1. ҚР ҒБМ ғылыми жоба «Каспийдің жағажай аймағын қоршаған табиғи ортасының компоненттерін және техногенді обьектілерді кешенді зерттеуді ғылыми негіздеу»  Мақсаты: ГАЖ-технологияларды пайдалана отырып, Каспийдің жағалау аймағы мен техногендік объектілердің қоршаған табиғи ортасының компоненттерін ғылыми негіздеу Жұмыс нәтижелері және олардың жаңалығы. Каспий теңізінің қазақстандық бөлігіндегі деңгейдің і (1960-1977) II (1978-1995) III (1996-2013), 17 – жылдық [...]