ИНФОРМАЦИЯ

Жаңа білім беру стандарттарына сәйкес білім беру бағдарламасы білім деңгейі жоғары, біліктілігі жоғары, құрылыс жұмыстарын тиімді ұйымдастыру мен өндірудің қазіргі заманғы әдістерін конструкциялау және меңгеру кәсіби дағдылары бар, аймақтық, республикалық және халықаралық еңбек нарықтарының талаптарына сәйкес құрылыс кешені кәсіпорындарында табысты қызмет үшін жеткілікті қажетті кәсіби және жеке құзыреттілігі бар энергия тиімді ғимараттар құрылысы саласында мамандар даярлауға бағытталған.

Бағдарлама түлектері жобалау және зерттеу орталықтарын, құрылыс фирмалары мен құрылыс индустриясының кәсіпорындарын қоса алғанда, Қазақстан Республикасының құрылыс саласының әртүрлі кәсіпорындарында, ТМД елдерінде және алыс шетелдерде жұмыс істей алады.

МИССИЯ

Каспий маңы аймағының өнеркәсіптік кешенінің қажеттіліктерін қанағаттандыратын, кәсіби қызметтің түрлі салаларында жоғары бейімділікке, зиялылыққа, мәдениетке, әлеуметтік белсенділікке және патриотизмге ие халықаралық стандарттардың деңгейінде инженерлік және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау.

СІЛТЕМЕЛЕР