«Құрылыс инжиниринг» кафедрасы

«Құрылыс құрылымдары», «Құрылыс машиналары мен бұйымдары» зертханасы

Студенттердің материалдар мен конструкциялардың беріктігі мен жылу өткізбейтін қасиеттерін сынауға арналған аспаптар мен жабдықтарды игеруіне; құрылыс материалдары мен конструкцияларының беріктігі мен жылу-физикалық қасиеттерін сынауға; құрылыс машиналары мен жабдықтарының конструкцияларын зерттеуге арналған.

«Геодезия», «Құрылыс материалдары» зертханасы

Құрылыс материалдарының оптимальды физика-механикалық сипаттамаларын зерттеуге арналған; техникалық стандарттарға сәйкес  құрылыс материалдарының сапасын анықтау; студенттерге құрылыс материалдарын сынау құралдарын қолдана білу дағдысын игеру.

Leave a Reply