«Инжиниринг» факультетінде мамандарды даярлау үш деңгей бойынша жүзеге асырылады – бакалавриат, магистратура және докторантура.

«Инжиниринг» факультеті бакалавриттің 21 білім беру бағдарламасы, магистратураның 8 білім беру бағдарламасы және докторантураның 3 білім беру бағдарламасы бойынша білім береді.

Мамандарды даярлаумен 6 кафедраның профессорлары мен оқытушылары айналысады —«Мұнай-газ инжиниринг», «Экология және химиялық инжиниринг», «Машина жасау және көлік», «Компьютерлік инжиниринг», «Құрылыс инжиниринг», «Геология».