Инжиниринг табыстарына бастаушы бол!

"Экология және геология" кафедрасы

6В05201-Экология білім беру бағдарламасының миссиясы қоғам игілігі үшін зияткерлік, кәсіби және ерікті әлеуеті бар қоршаған табиғи ортаны қорғау бойынша кадрлар даярлау болып табылады.

6В05201–Экология білім беру бағдарламасы экологиялық мониторинг қызметін тиімді және жауапты басқару мен жоспарлауға жәрдемдесу, табиғи ортаның сапасын және адам денсаулығын кешенді және интеграцияланған фундаментте бақылау мақсатында жаратылыстану бакалаврларын дайындауға арналған.

6В05201 — Экология білім беру бағдарламасы аймақты қоршаған ортаның сапасын қамтамасыз етуге, бұзылған экожүйелерді қалпына келтіруге, аймақтың экологиялық процестерін зерттеуге және табиғи объектілер функциясының өзгеруіне мониторинг жүргізуге тартылған мамандармен қамтамасыз етуге бағытталған.

6В05201– «Экология» көрінісі: түлектердің өз мамандықтары бойынша неғұрлым тез жұмысқа орналасуын қамтамасыз ету үшін еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру.

6В05201-«Экология» білім беру бағдарламасы бойынша бітірушіге жаратылыстану бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

6В07102-«Органикалық заттардың химиялық технологиясы»мамандығының білім беру бағдарламасының миссиясы химия саласын қоғамның өмірі орнықты дамуы үшін қолайлы жағдай жасауға, кәсіби маңызды тұлғалық қасиеттерді дамытуға, еңбек нарығының талаптарына сәйкес жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған заманауи инновациялық білімі бар мамандармен қамтамасыз ету болып табылады.

6В07102-«Органикалық заттардың химиялық технологиясы» білім беру бағдарламасының пайымы: білім беру бағдарламасы өңірді одан әрі дамыту үшін қажетті білікті кадрларды даярлаудың жетекші бағыты болып табылады және жақын болашақта экономика мен қоғамның алдында тұрған жаһандық міндеттер үшін білім беру шешімдерін ұсынады.

6В07102 — «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» білім беру бағдарламасы бойынша бітіруші түлектерге бакалавр техника және технология дәрежесі беріледі

6В11201- «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» білім беру бағдарламасың  миссиясы — өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласында еңбек нарығында сұранысқа ие жаңа формациядағы кәсіби-құзыретті мамандарды даярлау.

6В11201- «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі»  білім беру бағдарламасы техносфераның қауіпсіз және экологиялық таза жұмыс істеуін, табиғи ресурстарды тиімді пайдалануды, апаттар мен апаттардың себептерін болжауды және жоюды қамтамасыз ететін мамандарды дайындайды.

6В11201- «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі»   білім беру бағдарламасың көрінісі:  өнеркәсіпте, экономикада және қоғамдағы өмір қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау алдында тұрған жаһандық міндеттер үшін инновациялық білім беру және зерттеу шешімдерін ұсынатын білікті кадрларды даярлау.

6В11201- «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі»    білім беру бағдарламасы бойынша бітірушілерге: қызмет көрсету саласындағы бакалавр дәрежесі беріледі.

7М05201 –«Экология» білім беру бағдарламасың миссиясы — қазіргі заманғы экология мен табиғатты пайдаланудың жаңа бағыттары туралы түсініктері бар және алынған білімді ғылыми-практикалық және білім беру қызметінде қолдануға қабілетті, табиғатты пайдалану саласында іргелі және қолданбалы экология бойынша білімі бар магистрлерді дайындау.

7М05201 –«Экология» білім беру бағдарламасы қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету саласында магистрлерді дайындайды, сондай-ақ жоғары оқу орындарында кәсіби қызметті нәтижелі жүзеге асыруға, ғылыми зерттеу институттары мен кәсіпорындарында экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге қабілетті, қоршаған ортаны қорғау саласында жоғары білімді, бәсекеге қабілетті, креативті кәсіби кадрларды даярлауды жүзеге асырады.

7М05201 –«Экология» білім беру бағдарламасың көрінісі:  флора мен фаунаның, судың, ауаның, топырақтың жағдайын бақылауды жүзеге асыратын экологиялық маман даярлау; қоршаған ортаның адам денсаулығына әсерін, ықтимал және экологиялық қауіптің көздерін анықтайды; олардың ауқымын, залалын анықтайды.

7М05201 — «Экология» білім беру бағдарламасы бойынша бітірушілерге жаратылыстану ғылымдарының магистрі  ғылыми дәреже беріледі.

07102 — «Органикалық заттардың химиялық технологиясы»

07102 — «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» БББ миссиясы: мұнай өңдеу және мұнай-химия саласы қызметкерлерінің жұмыспен қамту және еңбек дағдылары саласындағы нәтижелерін жақсарту үшін білім беру сапасын арттыру болып табылады. Білім беру бағдарламасы жаңа білім беру стандарттарына сәйкес органикалық заттарды өндіру және өңдеу технологиясы саласында мамандарды даярлауға бағытталған,  олар кәсіби қызмет ретінде тәжірибелік зерттеулермен, есептік жобалаумен, ұйымдастыру-басқару және өндірістік — технологиялық практикамен айналысуы тиіс.

07102 — «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» БББ мақсаты: Органикалық заттардың химиялық технологиясы саласында мұнай өңдеу және мұнай-химия саласын индустриялық-инновациялық дамытуды жүзеге асыруға қабілетті,кәсіби және эксперименттік қызмет саласында көшбасшы болуға және жоғары білімді бәсекеге қабілетті, креативті кәсіби кадрларды даярлауды қамтамасыз ететін құзыреттілік тәсілге негізделген білім беруді іске асыруды қамтамасыз ететін оқыту нәтижелерін қалыптастыру.

БББ еңбек нарығының сұраныстарын қанағаттандыра алады, бұл өз кезегінде мамандарды даярлаудың жоғары сапасын қамтамасыз етеді.

Түлектерге 7М07102-«Органикалық заттардың химиялық технологиясы» білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология магистрі (1,5 жыл, профильді бағытта) және 7М07102-«Органикалық заттардың химиялық технологиясы» білім беру бағдарламасы бойынша техникалық ғылымдар магистрі (2 жыл, ғылыми және педагогикалық бағытта) академиялық дәрежесі беріледі.

Бітірушінің кәсіби қызмет саласы: бітіруші түлек мынадай салаларда  жұмыс жаса й алады: химия, экология, металлургия, фармацевтика, мұнай-химия, газ және көмір, ғылым және білім.

8D05201-«Экология» білім беру бағдарламасың миссиясы — іргелі білім беру, әдістемелік және зерттеу дағдылары және экологиялық пәндерді тереңдетіп зерттеуге ие (PhD) философия докторын дайындау.

8D05201- «Экология» білім беру бағдарламасы докторанттарға ел заңнамасы талаптарына сәйкес кәсіптік (жобалық, зерттеу, коммуникациялық, ұйымдастырушылық, басқарушылық, сыни сарапшы, педагогикалық) құзіреттіліктерді практикалық іс-әрекетте (жобалау, зерттеу, байланыс, ұйымдастырушылық) іске асыру дағдыларын дамытуды үйретеді.

8D05201- «Экология» білім беру бағдарламасың көрінісі:   экология, табиғатты қорғау және табиғатты ұтымды пайдалану, адамгершілік мәдениетті игеру, адам, қоғам, қоршаған орта, ойлау мәдениеті мен өз жұмысын ғылыми негізде ұйымдастыра алатын этикалық және құқықтық нормалар саласындағы білікті кадрларды даярлау.

8D05201 — «Экология» білім беру бағдарламасы бойынша бітірушілерге PhD философия докторы дәрежесі беріледі.

Добавить комментарий