Бағдарламалар

Мұнайхимиялық инжиниринг кафедрасының БББ тізімі

6В07210-МҰНАЙ ГАЗ ИНЖИНИРИНГІ

БББ 6В07210-«Мұнайгаз инжинирингі» міндеті мұнай және газ саласындағы жұмысшылардың жұмысқа орналасу және еңбек дағдылары саласындағы нәтижелерді жақсарту үшін білім сапасын арттыру. Жаңа білім беру стандарттарына сәйкес білім беру бағдарламасы кәсіби қызмет ретінде ғылыми-зерттеу, жобалық, ұйымдастырушылық, басқарушылық және өндірістік-технологиялық практикамен шұғылдануға тиісті мұнай-газ инженерлері мен технологиялары бойынша мамандар даярлауға бағытталған.

БББ пайымы: саланың маман ресурстарына қажеттілігін қамтамасыз етудің тиімді жүйесі. Бағдарлама түлектері мұнай-газ саласының әртүрлі салаларында — еліміздің әртүрлі аймақтарындағы мұнай мен газды өндіруге, жинауға және дайындауға тікелей қатысы бар кәсіпорындарда жұмыс істейді.

             Берілетін академиялық дәреже: 6В07210 – «Мұнайгаз инжиниринг» білімберу бағдарламасы бойынша техника және технология бакалавры

 

6В07211- БҰРҒЫЛАУ ИНЖИНИРИНГ 

БББ 6В07211- «Бұрғылау инжиниринг» миссиясы: пән саласындағы кәсіби міндеттерді шешу үшін қажетті білімді, ептілікті және дағдыларды меңгерген маманды қалыптастыру болып табылады.

БББ пайымы: әлеуетті жұмыс беруші бітірушіге қойылатын кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру. Қазақстанда да, одан тыс жерлерде де мұнай-газ өндіруші компаниялар, ғылыми-зерттеу және жобалау институттары үшін сервистік қызмет көрсету саласында жоғары ақы төленетін жұмыс алу мүмкіндігі.

Көптеген жұмыс орындары кеңселік және далалық жұмыстарды біріктіруді, жұмыста ең заманауи компьютерлік бағдарламаларды пайдалануды, сондай-ақ кенорындарында жобаларды жүзеге асыруды бақылау мақсатында сапарларды қамтиды. Білім беру бағдарламасы 6В07211-«Бұрғылау инжиниринг» базалық құндылықтар ретінде патриотизм, азаматтық жауапкершілік, құрмет, ынтымақтастық, ашықтықты  анықтайды.

Берілетін академиялық дәреже: 6В07211- Бұрғылау инжиниринг   білімберу бағдарламасы бойынша техника және технология бакалавры

 

6В07102 – ОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

«Органикалық заттардың химиялық технологиясы» ББ миссиясы химия саласын өмір сүру және қоғамның тұрақты дамуы үшін қолайлы жағдайлар жасауға, кәсіби маңызды жеке қасиеттерді дамытуға, еңбек нарығының талаптарына сәйкес жалпы мәдени және кәсіби құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған қазіргі заманғы инновациялық білімі бар жоғары білікті кадрлармен қамтамасыз ету болып табылады.

Қазақстанның химия және мұнай-химия салаларындағы аталған өзгерістерді ескере отырып, ірі өнеркәсіп кәсіпорындарының, өңірдің ғылыми-зерттеу институттарының химия технологиясы саласындағы жоғары сыныпты, құзыретті және креативті мамандарға деген қажеттіліктері ұлғаяды. Осылайша, білім беру жүйесі бүгінгі міндеттерді ғана емес, сонымен қатар жалпы саланың болашақ дамуын білікті кадрлармен қамтамасыз етуі тиіс.

ББ пайымы: білім беру бағдарламасы өңірді одан әрі дамыту үшін қажетті химия-технологтарды даярлаудың жетекші бағыты болып табылады және жақын болашақта экономика мен қоғам алдында тұрған жаһандық міндеттер үшін білім беру шешімдерін ұсынады.

Берілетін академиялық дәреже: 6В07102 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология бакалавры

 

7М07210 — МҰНАЙ-ГАЗ ІСІ

«Мұнай-газ ісі»  білім беру бағдарламасының миссиясы  – практикалық дағдылармен нығайтылған, инновациялық технологиялар мен жаңа өнімдерді қолдануға, шетелдік оң тәжірибені мұнай-газ өндірісінің қазақстандық жағдайларына жалпылауға және бейімдеуге, қалыптасқан жағдайда тез бағдарлануға және тиісті креативті шешімдер қабылдауға қабілетті жеткілікті теориялық білімі бар жоғары білікті кадрларды даярлау, сондай-ақ магистрге қоғамдық қажеттіліктер мен күтулерге барынша сәйкес келетін және қажет болған жағдайда түбегейлі қайта құрылатын басқа да кәсіби құзыреттер болып табылады.

Білім беру бағдарламасының пайымы: мұнай өндіру өнеркәсібінің жоғары білікті кадрларын даярлаудың ғылыми-білім беру процесін, жоғары және арнайы оқу орындарында, ғылыми – зерттеу институттарында білім беру жүйесін ұйымдастырудың және қамтамасыз етудің тиімді жүйесі.

Берілетін академиялық дәреже: 7М07210 – Мұнай-газ ісі (ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша техника ғылымдарының магистрі,

7M07210 – «Мұнайгаз ісі»(бағыты бейіндік) білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология магистрі

 

7М07212 — ТЕҢІЗ МҰНАЙ-ГАЗ ИНЖЕНЕРИЯСЫ

(бағыты бейіндік)

 

7М07212 – «Теңіз мұнай — газ инженериясы» ББ миссиясы техникалық-технологиялық, геосаяси, экономикалық, қоғамдық, табиғатты қорғау аспектілерін ескере отырып, қайраң жобаларын іске асыру кезінде теңіз мұнай-газ кешенін стратегиялық басқару жөніндегі магистрді даярлау болып табылады.

Жоғары білікті мамандарды даярлау қажеттілігі Мұнай-газ өндіру саласын дамытудың нақты перспективаларын дамытумен, ең алдымен Каспий қайраңын әзірлеумен байланысты Қазақстанның мұнай-газ өндірудің жаңа стратегиялық орталықтарын қалыптастырумен байланысты.

ББ пайымы: білім алушылардың білім беру, ғылыми-зерттеу және танымдық-шығармашылық әлеуетін дамыту үшін инновациялық технологияларды қолдана отырып, жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің инновациялық моделінің инфрақұрылымын қалыптастыру.

Берілетін академиялық дәреже: 7М07212 – «Теңіз мұнай-газ инженериясы» білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология магистрі

 

    7М07102 – ОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

«Органикалық заттардың химиялық технологиясы» жалпы білім беру бағдарламасының миссиясы мұнай өңдеу және мұнай-химия саласы қызметкерлерінің жұмыспен қамту және еңбек дағдылары саласындағы нәтижелерін жақсарту үшін білім беру сапасын арттыру болып табылады. Жаңа білім беру стандарттарына сәйкес білім беру бағдарламасы кәсіби қызмет ретінде ғылыми зерттеулермен, білім беру-педагогикалық және әдістемелік қызметпен, есептік жобалаумен, ұйымдастыру-басқару және өндірістік — технологиялық практикамен айналысуы тиіс органикалық заттарды өндіру және өңдеу технологиясы саласында мамандарды даярлауға бағытталған.

Білім беру бағдарламасының пайымы: кадр ресурстарына әр түрлі салалардың қажеттілігін қамтамасыз ететін тиімді жүйесі. Бағдарлама түлектері мұнай – газ өңдеу және мұнай-химия өндірісінің барлық салаларында, металлургия, фармацевтика өндірісінің салаларында, білім беру жүйесінде-жоғары және арнайы оқу орындарында, ғылыми-зерттеу институттарында, кәсіпорындар мен зертханаларда жұмыс істейді.

Берілетін академиялық дәреже:7М07102-Органикалық заттардың химиялық технологиясы (ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша техника ғылымдарының магистрі, 7М07102-Органикалық заттардың химиялық технологиясы (бейіндік бағыт бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология магистрі.

 

8D07210-МҰНАЙ ГАЗ ІСІ

8D07210 — «Мұнайгаз ісі» білім беру бағдарламасының миссиясы — ғылым саласы мен еңбек нарығының заманауи талаптарына сай келетін ғылыми-педагогикалық әлеуетті арттыру.

Тек Қазақстанның еңбек нарығы үшін ғана емес, сонымен қатар барлық Каспий маңы аймақтары үшін білім беру деңгейлері бойынша жоғары білікті мамандарды сапалы дайындауды жүзеге асыру үшін ғылыми, дәрежеге ие кадрлар қажет. Бұл кадрларды осы білім беру бағдарламасы арқылы дайындауға болады.

Yessenov University 8D07210 — Мұнайгаз ісі білім беру бағдарламасының артықшылығы – Маңғыстау өңірінің Каспий теңізінің жағасында географиялық орналасуы, көмірсутекті кен орындардың және ғылыми-зерттеу институттарының көп болуы, ол арқылы докторанттар теорияны тәжірибемен тығыз байланыстырады, сонымен қатар экологиялық тәуекелділікті бағалай отырып, құрғақтағы және теңіздегі кен орындарды игерудің өзекті мәселелерін зерттей алады.

8D07210 — «Мұнайгаз ісі» білім беру бағдарламасының пайымдауы докторанттардың ғылыми-зерттеу жұмысының үрдісін жоспарлай, үйлестіре және жүзеге асыра алатын, ғылыми зерттеулердің теориялық және қолданбалы мәселелерін шеше білетін, тәжірибелік сұрақтарға шешім таба алатын қабілеттерін қамтамасыз етуге бағытталған. Бағдарламаны бітірушілердің кәсіби қызметінің нысаны болып мұнай-газ кешені кәсіпорындары; мұнай және газ өндіру басқармалары; ғылыми-зерттеу және жобалау ұйымдары; ғылыми-өндірістік орталықтар; ұлттық мұнай компаниялары; жоғары оқу орындары табылады.

Берілетін академиялық дәреже:8D07210 — Мұнай-газ ісі білім беру бағдарламасы бойынша (Ph.D) философия докторы