Бажиков Коптлеу Туркменбаевич, «Энергетика және көлік» кафедрасының меңгерушісі

Бажиков Коптлеу Туркменбаевич+7 708 811 88 62

koptleu.bazhikov@yu.edu.kz

Қызметі: «Энергетика және көлік» кафедрасының меңгерушісі

Оқытатын пәндері: Жылу техникасының теориялық негіздері, Жаңартылатын энергия көздері, Өнеркәсіптік электроника

 Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: физика-математика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

Ғылыми зерттеу бағыты: Нанотехнология, Жаңартылатын энергия көздері

 Біліктілікті арттыру:  1.Мәскеу электроника және математика институты. Электрондық құралдарды сенімді жобалау әдістемесі; 2.ҚазҰУ. Әл-Фараби Атындағы Қазұу. Оқытуда интерактивті жүйелерді пайдалану әдістері; 3.К. н. Разумовский атындағы Мәскеу мемлекеттік технологиялар және басқару университеті. Студенттерді оқытудағы заманауи инновациялық технологиялар; 4.Позитивті технологиялар және консалтинг академиясы. Студенттерді оқытудағы заманауи инновациялық технологиялар; 5.Позитивті технологиялар және консалтинг академиясы. Педагогикалық мәселелерді шешудегі заманауи инновациялық білім беру әдістері мен әдістері

Leave a Reply