2021 жылдың 15 қаңтарында Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университет

2021 жылдың 15 қаңтарында Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті жанындағы 6D060800– Экология мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін беру үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық Кеңесте алғаш рет т.ғ.д., профессор Г.Ж. Кенжетаевтың жетекшілігімен «Экология және геология» кафедрасының аға оқытушысы, кафедра меңгерушісі Қойбақова Сымбат Еламановнаны «Комплексное исследование акватории и оценка состояния почв прибрежной зоны м. Песчаный с применением данных дистанционного зондирования» тақырыбындағы диссертациялық жұмысын сәтті қорғауымен құттықтаймыз. Әрқашан ғылыми потенциалыңыз дами түсіп, ойыңызға алған зерттеулер мен өңдеулер жетістігі көптеп енгізілсін! Ғылыми-педагогикалық қызметіңізде жаңа шығармашылық табыстар тілейміз!