Баймукашева Шынар Хабибуллиевна, Профессор ассистенті

Шынар Хабибуллиевна Баймукашеваshynar.baimukasheva@yu.edu.kz

Қызметі: «Экология және геология» кафедрасының  профессор ассистенті (аға оқытушы),
Ғылыми атағы: магистр экология, Ш.Есенов атындағы КТжИ университетінде докторантураны тәмамдады.
Сабақ беретін пәні:  Экологиялық химия, Экологиялық сараптама, Өрт сөндіргіштер химиясы, Жахандық экология, Радиациялық қауіпсіздік негіздері, Экологиялық картаға түсіру.
Ғылыми қызығушылығы: Жер ресурстарын қорғау;  ағынды суларды тазарту; механикалық, биологиялық, физика-химиялық ағынды суларды залалсыздандыру; экологиялық биотехнология; тазарту қондырғылары; ағынды суларды тазарту құрылыстары.
Жарияланымдары:
1.Кенжетаев Г.Ж., Сырлыбекқызы С., Баймукашева Ш.Х. «Исследование состояния сточных вод отстойника сточных вод КОС города Жанаозен» международной научно-практической конференции 18 апреля, 2019г. КГУТИ им.Ш.Есенова https://yu.edu.kz/ru/conference-collections/
2.Баймукашева Ш.Х., Аимова М.Ж. «Ағынды сулар құрамындағы ауыр металдарды тазалауда сульфатредукциялаушы бактериялардың рөлі» ғылыми-тәжірибелік онлайн — конференция17-29 сәуір 2020 КГУТИим.Ш.Есеноваhttps://yu.edu.kz/ru/conference-collections/
3.Таженбаева Улжан., Елигбаева Гулжахан.,Серкебаева Базаргуль., Баймукашева Шынар., Сарбопеева Маншук. «Ингибиторы коррозии, применяемые на месторождении мангышлака» Recent scientific investigation. Proceedings of XVIIInternational multidisciplinary conference. Shawnee, USA March, 2021г RECENT SCIENTIFIC INVESTIGATION Proceedings of XVIIInternational Multidisciplinary Conference
4. Г.Ж. Кенжетаев, С. Сырлыбеккызы, Ш.Х. Баймукашева «Оценка суммарного загрязнения отстойника сточных вод в районе города Жанаозен» Казахский национальный университет имени Аль-Фараби№3 (64) Алматы «Қазақ университеті» 2020ж
5.Баймукашева Ш.Х., Абишева Д.Б., «Ағынды суларды тазартудың заманауи әдістері» Ш.Есенов атындағы КМТИУ, ақтау қаласы, Облыстық ғылыми конференция13 наурыз, 2019ж.
6.Г.Ж. Кенжетаев, С. Сырлыбеккызы, Ш.Х. Баймукашева «Эколого-геохимическая оценка степени загрязнения отстойника сточных вод, для разработки путей их очистки и использования в аридной зоне» Казахский национальный университет имени Аль-Фараби№3 (64) 2020ж
7.Кенжетаев Г.Ж., Алтыбаева Ж.К., Боранбаева А.Н, Баймукашева Ш.Х., Жаканова С. «Оценка степени загрязнения селитебной и промышленных зон городской территории» The latest research in modern science: experience, traditions and innovations. Proceedings of the vi international scientific conference. North charleston, sc, USA27-28 february, 2018 ж.
8. ECOLOGICAL EFFICIENCY OF WASTEWATER TREATMENT PROCESSES Shynar Baimukasheva1 , Burak Demirel2 , Samal Syrlybekkyzy1 , Yerazak Manapovich Tileubergenov3 Received April 2022; Accepted May 2022; Published June 2022; DOI: https://doi.org/10.31407/ijees12.355
Марапаттау: 2017 ж. Білім беру мен тәрбиелеу процесін ұйымдастыру мен жетілдірудегі, оқыту мен тәрбиелеудің біртұтастығын қамтамасыз етудегі, білім беру және тәрбиелеу бағдарламаларын іске асырудағы елеулі табыстары, студенттерді, тәрбиеленушілерді практикалық даярлаудағы, олардың шығармашылық белсенділігін арттыру  жобаларындағы жетістіктері үшін «Ыбырай Алтынсарин» төсбелгісімен марапатталды.
Халықаралық тағылымдамалар:
2019 ж. Стамбул қаласындағы  Босфордың Еуропа жағында орналасқан түрік жоғары оқу орны Босфор университетінде (тур.

Leave a Reply