Мамбеталиева Гульсара Сапиевна, Профессор ассистенті

Гульсара Сапиевна Мамбеталиева8701-446-8273

gulsara.mambetaliyeva@yu.edu.kz

Қызметі: «Машина жасау және көлік» кафедрасының профессор ассистенті (аға оқытушы)
Ғылыми атағы:
Сабақ беретін пәні: «Стандарттар мен нормативтік құжаттарды әзірлеу технологиясы», «Дайындамаларды жобалау және өндіру», «Дәнекерлеу өндірісі»,  «Сертификаттау, сәйкестікке растау органдарын және сынақ орталықтарын аккредиттеу», «Материалтану және наноматериалдар», «Машина жасаудағы халықаралық стандарттар». «Стандарттау, метрология  және өнім сапасы», «Су көлігіндегі метрология, стандарттау және сертификаттау», «Квалиметрия».
Ғылыми қызығушылығы: Ақпараттық жүйені жобалау, жасақтау, талдау дәнекерлеу өндірісі.
Жарияланымдары: 30-дан астам ғылыми еңбектердің авторы

Leave a Reply