Айсаев Сәтжан Ушканбайұлы, Қауымдастырылған профессор м.а.

Сатжан Ушканбаевич Айсаев87013330947

satzhan.aissayev@yu.edu.kz

Қызметі: «Машинажасау және көлік» кафедрасының қауымдастырылған профессоры (доцент)
Ғылыми атағы: техника ғылымдарының кандидаты
Сабақ беретін пәні: «Теориялық механика», «Материалдар кедергісі», «Механизмдер жән машиналар теориясы», «Қолданбалы механика», «Инженерлік механика»
Ғылыми қызығушылығы: жылдамдығы дыбыстан жоғары турбуленттік ағыншаның айлақ мұнайымен шектелмеген ортада термомеханикалық әсерлесуінің теориялық және эксперименттік зерттеулері.
Жарияланымдары:
1. Некоторые проблемы разработки нефтяных месторождений Мангистау, «Высшая школа Казахстана» № 2(1)/17, Наурыз, 2017г. ISSN 1560-1749,
2. Расчет термомеханического метода воздействия на призабойную зону пласта, Материалы Медународной научной-практической конференции «Развитие науки и техники в освоении недр Казахстана», посвященной 90-летию академика Ш. Есенова.- Актау, октябрь, 2017.
3. Построение аппроксимирующих функции физических, Вестник Академии гражданской авиации, №1-2 (09), 2018, г.Алматы,
4. Общие уравнения, описывающие установившиеся процессы распространения тепла, Вестник Академии гражданской авиации, №1-2 (09), 2018, г.Алматы,
5. Мұнай өндірісіндегі құбырлардың сенімділігін анықтау, Вестник ПГУ, серия Энергетическая. – г. Павлодар, изд-во НИЦ Кереку, — № 3, 2019 г.
6. «Материалдар кедергісі» пәні бойынша есептеу – жобалау жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар және тапсырмалары, г.Актау, 2016,
7. «Қолданбалы механика», «Кеме жүргізу» мамандығына арналған оқу құралы, По РУМС спец. МТТ, ISBN № 978 – 601 – 308 – 218 – 9, г.Актау, 2019.

Leave a Reply