Маншук Дағыстанқызы Сарбопеева, аға оқытушы

Маншук Дағыстанқызы Сарбопеева

41-76-86

87023108949

manshyk.sarbopeeva@yu.edu.kz

Қызметі: «Мұнайгаз инжиниринг» кафедрасының аға оқытушысы
Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: PhD доктор
Сабақ беретін пәні: Мұнай-газ ұңғымаларын бұрғылау, Ұңғымаларды жөндеу, Мұнай-газ саласындағы жаңа жабдықтар мен технологиялар, Ұңғымаларды тазарту және жуу агенттері, Ұңғымаларды аяқтау.
Ғылыми қызығушылы: «Моделдеу үдерісін талдау жəне ұңғыларды бұрғылауда айқын еместікті есепке ала отырып шешім қабылдау».
Мақалар: 20 аса ғылыми жұмыстар, оқу құралы авторы
Сертификаттар:  «Инженерлік білім беруді цифрландыру», «Білім беру бағдарламаларын бакалавриат, магистратура және докторантура мамандықтары бойынша қалыптастыру, жаңарту және жетілдіру», «Lecture Series in Scientific – Practical Research Writing for High Impact Factor Journal Publication»Халықаралық тағылымдамалар: Әзірбайжан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының Геология институтында «Болашақ» халықаралық бағдарламасы бойынша ғылыми тағылымдамадан өтті.

Leave a Reply