Гулсия Максатовна Увалиева аға оқытушы

Гулсия Максатовна Увалиева87015967494

gulsiya.uvaliyeva@yu.edu.kz

Қызметі:  «Компьютерлік инжиниринг» кафедрасының аға оқытушысы
Сабақ беретін пән: Компьютерлік графика, 3D графикасы, жүйелік-бағдарламалық қамсыздандыру, Ақпараттық жүйелерді жобалау, Геоақпараттық жүйелер, Java бағдарламалау тілі.
Басылымдамалар: 10-нан астам ғылыми еңбектер, 3 әдістемелік нұсқаулықтардың авторы

Leave a Reply