«Көлік және энергетика» кафедрасы

Инжиниринг табыстарына бастаушы бол!

«Көлік және энергетика» кафедрасы

Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану

Миссиясы: 6В11301-Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану білім беру бағдарламасының басты мақсаты Тасымалдауды, қозғалысты және көлікті пайдалануды ұйымдастырудың әдіснамалық негіздерін білетін мамандарды даярлау кезінде жоғары білім беру саласында жоғары сапалы білім беру қызметін көрсету болып табылады.

Білім беру бағдарламасының пайымдауы ҚР көлік саласының кадр ресурстарына қажеттілігін қамтамасыз етудің тиімді жүйесіне негізделген. Бағдарлама түлектері көлік саласының әртүрлі салаларында жұмыс істейді: көлік кәсіпорындары мен бөлімшелерінде; ҚР Мемлекеттік көлік инспекциясы мен көлікті басқарудың аймақтық органдарында; көліктік-экспедициялық және көліктік-логистикалық компаниялар мен ұйымдарда.

Берілетін дәреже: 6В11301-Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану  білім беру бағдарламасының түлектеріне жоғары кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын табысты меңгерген Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану жоғары оқу орнының Кеңесі белгілеген білім беру бағдарламасына сәйкес академиялық дәреже беріледі: қызмет көрсету саласындағы бакалавр.

Көлік бакалавры келесі лауазымдарда жұмыс істей алады: багаж кассирі, тауар кассирі, тасымалдау құжаттарын өңдеу жөніндегі оператор, техник, жүк пен багажды қабылдап-тапсырушы, Тасымалдауды ұйымдастырушы техник, қозғалыс жөніндегі диспетчер.

Көлік, көлік техникасы және технологиялары

Миссиясы: инновациялық және ғылыми-білім беру ортасын дамыту арқылы көлікті пайдалану саласында өңірдің адами капиталының сапалы өсуін қамтамасыз ету және нарық қажеттіліктеріне сәйкес жоғары жеке-кәсіби құзыреттілікке ие жоғары білікті кадрларды даярлау.

Пайымдауы: көлік саласындағы еңбек нарығының сұраныстары мен заманауи талаптарға сәйкес келетін, көлік пен көлік техникасын жобалауда және ұйымдастыруда заманауи материалдарды, технологияларды, инновациялық әдістерді қолдана алатын бәсекеге қабілетті, көптілді бітіруші.

Маңғыстау облысы көмірсутек шикізатын өндіру жөніндегі Қазақстанның негізгі өңірі болып табылатындығын ескере отырып, сондай — ақ өңірде халықаралық жүк тасымалын қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасындағы жалғыз Ақтау халықаралық теңіз порты-Қазақстан Республикасының теңіз қақпасы бар екенін ескере отырып — «Көлік, көліктік техника және технологиялар» білім беру бағдарламасы көлік техникасы мамандарының мұнай-газ саласы мен су көлігі үшін көлік техникасын өндіру технологиясы, жөндеу және пайдалану, көлік техникасының технологиялық жабдықтарын жобалау бағыттары бойынша дайындығын ескереді.

Берілетін дәреже: техника және технология бакалавры 6В07111 — Көлік, көлік техникасы және технологиясы.

Leave a Reply