Кафедра Строительный инжиниринг

Инжиниринг табыстарына бастаушы бол!

«Құрылыс инжиниринг» кафедрасы

6В07303-«Құрылыс инжиниринг» білім беру бағдарламасының миссиясы — бұл студенттердің жеке қасиеттерін дамыту арқылы құрылыс саласында жоғары білікті бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау, сондай-ақ жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру. Студенттерді есептеу техникасы мен есептеу техникасының заманауи әдістерін тарта отырып, ғимараттар мен құрылыстардың әртүрлі темір-бетон, тас және болат құрылымдарын жобалауға үйрету, ғимараттар мен имараттардың конструкциясының сапасын бақылауды жүзеге асыру.

6В07303 – «Құрылыс инжиниринг» білім беру бағдарламасының көрінісі осы білім беру бағдарламасының ерекшелігі жаңа ғылымды қажетсінетін технологиялар, соның ішінде қазіргі уақытта техникалық прогрестің негізі болып табылатын BIM технологиялары, 3D-жобалау және құрылыстағы 3D-принтинг іске асырылатын құрылыс саласында жұмыс істеу үшін түлектерді даярлауға бағытталуы болып табылады.

Түлектерге 6В07303-«Құрылыс инжиниринг» білім беру бағдарламасы бойынша «Техника және технологиялар бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі.

«6В07307-Кадастр» білім беру бағдарламасының миссиясы кадастрлық сала мамандарының біліктілігін арттыру үшін білім беру қызметтерінің сапа деңгейін қамтамасыз ету болып табылады.

Кәсіби қызметте «6В07307-Кадастр» білім беру бағдарламасының келесі мақсаттарымен қол жеткізілетін құзыреттілік көрсетіледі және келесі міндеттерді шешуді қарастырады: жеке және кәсіби құзыреттілікті дамыту; кадастрлық сала саласында білім, білік және дағды алу; геодезиялық, жерге орналастыру және кадастрлық жұмыстарды орындау түрлері мен әдістері туралы түсінік;

«6В07307-Кадастр» білім беру бағдарламасының пайымдауы аймақтың кадастрлық саласын тиімді жоғары білікті кадрлармен қамтамасыз ету. Білім беру бағдарламасының түлектері: ҚР Жер ресурстарын басқару агенттігінің, МемжерҒӨО және оның аудандық және облыстық кадастрлық филиалдарында, барлық деңгейдегі жергілікті атқарушы органдардың комитеттері мен бөлімдерінде маман –кадастршы, геодезист, картограф, инспектор ретінде жұмыс істейді.

Түлектерге 6В07307-Кадастр білім беру бағдарламасы бойынша «Техника және технологиялар бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі.

«6В07308-Жергеорналастыру» білім беру бағдарламасының миссиясы ҚР тұжырымдамасын жүзеге асыруға ықпал ететін отандық және халықаралық критерийлерге сәйкес келетін инновациялық-ойлы және патриоттық-білімді бакалаврларды жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес жоғары білікті дайындау.

«6В07308-жерге орналастыру» білім беру бағдарламасының мақсаты еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ететін бакалаврдың құзыреттілігін дамытуға бағдарланып, практикалық-бағдарлы оқыту арқылы жерге орналастыру саласында білікті кадрларды даярлау, сондай-ақ келесі міндеттерді шешуді алдын ала анықтайды: практикалық-бағытталған оқыту. дайындық бағыты бойынша практикалық дағдылармен іргелі білімді үйлестіруге мүмкіндік беретін; ЖОО түлектерінің белсенді кәсіби және әлеуметтік қызметке дайындығын қалыптастыру; патриоттық рухта тәрбиелеу, Қазақстан Республикасы халықтарының достығы.

«6В07308-жерге орналастыру» білім беру бағдарламасының пайымдауы әр білім алушыға жеке көзқараспен кең іргелі университеттік білім беруді үйлестіруден тұрады, сонымен қатар оқу үдерісі мен нақты өндірістің тығыз байланысынан тұрады.

Түлектерге 6В07308-Жергеорналастыру білім беру бағдарламасы бойынша «Техника және технологиялар бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі.

Leave a Reply