«Машина жасау» кафедрасы

Инжиниринг табыстарына бастаушы бол!

«Машина жасау» кафедрасы

Машина жасау (магистратура)

7М07109  — «Машина жасау» ББ миссиясы жұмыспен қамту және машина жасау саласы қызметкерлерінің еңбек дағдылары саласындағы нәтижелерін жақсарту үшін білім сапасын арттыру болып табылады. Жаңа білім беру стандарттарына сәйкес білім беру бағдарламасы кәсіби қызмет ретінде зерттеулермен, жобалаумен, ұйымдастыру — басқару және өндірістік — технологиялық қызметпен айналысуы тиіс машина жасау саласының мамандарын даярлауға бағытталған.

Білім беру бағдарламасының пайымдауы: машина жасау саласындағы еңбек нарығының заманауи сұраныстарына сәйкес келетін, машина жасау бұйымдарын, әртүрлі қызметтік мақсаттағы өндірістерді, құрал-саймандық, метрологиялық, диагностикалық және басқарушылық қамтамасыз ету құралдары мен жүйелерін жасаудың жаңа тиімді технологияларын әзірлеуге қабілетті бәсекеге қабілетті, креативті түлек.

Бітірушіге 7М07109 «Машина жасау»білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология магистрі академиялық дәрежесі беріледі.

7М07109 «Машина жасау» білім беру бағдарламасы аясында білім алған түлек келесі салаларда жұмыс істей алады:

— машина жасау;

— мұнай-газ машина жасау;

Сонымен қатар жоғары және орта арнаулы білім беру мекемелерінде ғылыми-педагогикалық қызметпен айналыса алады.

Маман лауазымдарының тізбесі: цех бастықтары; бас технолог; конструктор; бас инженер; бас механик; инженер-технолог; автоматты желілер мен агрегаттық станоктарды реттеуші; Автоматтар мен жартылай автоматтарды реттеуші; бағдарламалық басқарылатын станоктардың операторы; кәсіпорынның бас маманы; ҒЗИ басшысы, оқытушы.

Машина жасау

6В07109 — «Машина жасау» ОП миссиясы: инновациялық және ғылыми-білім беру ортасын дамыту арқылы мұнай-газ машиналарын жасау саласында өңірдің адами капиталының сапалы өсуін қамтамасыз ету және нарық қажеттіліктеріне сәйкес жоғары тұлғалық-кәсіби құзыреттілікке ие жоғары білікті кадрларды даярлау болып табылады.

Пайымдауы: бәсекеге қабілетті, креативті түлек — машина жасау саласындағы еңбек нарығының сұранысына сай, қазіргі заманғы материалдарды, технологияларды, дайындауды жобалауда және ұйымдастыруда инноваторлық тәсілдерді пайдалана алатын.

«Машина жасау» білім беру бағдарламасы «Машина жасау өнімдерінің өндірісі» және «сервистік қызмет көрсету»дайындық бағыты бойынша университетпен жүзеге асырылады. Білім беру бағдарламасының маңызды ерекшеліктерінің бірі «практикада оқыту»болып табылады. Ол студенттер өздерінің зияткерлік және инновациялық қабілеттерін дамытып, оларға оқу кезеңдерінде алынған білім мен аналитикалық дағдыларды біріктіріп, қолдануға мүмкіндік беруге арналған.

Бітірушіге 6В07109-Машина жасау білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

Маман лауазымдарының тізбесі: цех бастықтары; бас технолог;технолог; конструктор; бас инженер; бас механик; мехник; инженер-технолог; автоматты желілер мен агрегаттық станоктарды реттеуші; Автоматтар мен жартылай автоматтарды реттеуші; бағдарламалық басқарылатын станоктардың операторы; кәсіпорынның бас маманы; бөлім басшысы.

Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)

Миссиясы: Еңбек нарығының, ірі тауар өндірушілердің қажеттіліктерінен шығатын стандарттау және сертификаттау бойынша мамандарды даярлауға бағытталған және жұмыс берушілердің кәсіптік қызмет ретінде күтулерін қанағаттандыруға тиіс.

Пайымдауы: бітірушінің еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігі, халықаралық ынтымақтастық белсенділігі және ЖОО рейтингін арттыру, материалдық-техникалық базаны, білім беру және ақпараттық ортаны дамыту.

Бітірушіге 6В07501 -Стандарттау және сертификаттау білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология бакалавры академиялық дәрежесі беріледі. (салалар бойынша)

Маман лауазымдарының тізбесі: машина жасау өнімдерінің сәйкестігін растау жөніндегі сарапшы-аудитор, металлургия өнімдерінің сәйкестігін растау жөніндегі сарапшы-аудитор, менеджмент жүйелерінің сәйкестігін растау жөніндегі сарапшы-аудитор, стандарттау жөніндегі маман, сапа жөніндегі мамандар (менеджмент жүйелері), қызмет бағыттары бойынша маман-сынаушы, стандарттау жөніндегі инженер, ТББ инженері, сапаны басқару жөніндегі инженер, мұнай-газ кәсіпшілігі жұмысын технологиялық қамтамасыз ету жөніндегі инженер, Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі инженер, сапа жөніндегі инженер технолог, сапаны басқару жөніндегі инженер, тауар сараптамасы органдары, тұтынушыны қорғау жөніндегі ұйымдар, өнім сапасын бақылау жөніндегі мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар.

Мұнайгаз саласындағы машиналар мен жабдықтар

Миссиясы: Маңғыстау өңірінің бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақты әлеуметтік-экономикалық өсуін қамтамасыз ететін жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласында білім беру қызметтерін ұсыну, сондай-ақ мұнай-газ кешені мен әлемдік ғылыми-білім кеңістігінде бәсекеге қабілетті және сұранысқа ие, оқытудың көпжылдық тәжірибесіне, университеттің корпоративтік мәдениетіне, адамгершілік, эстетикалық, кәсіби және ғылыми құндылықтарға негізделген технологиялық машиналар мен жабдықтар саласында жаңа формация мамандарын даярлау үшін; технологиялық машиналар мен жабдықтар саласында мамандарды даярлаудың жоғары деңгейін қамтамасыз ету.

Пайымдауы: білім беру бағдарламасы 6В07108-«Мұнайгаз саласындағы машиналар мен жабдықтар» мұнай-газ саласына бағдарланған мұнай-газ машина жасау саласын дамытуды болжайтын Қазақстан Республикасында сұранысқа ие болып табылады.

Бітірушіге 6В07108 — «Мұнайгаз саласындағы машиналар мен жабдықтар» білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

Маман лауазымдарының тізбесі: инженер технолог; инженер конструктор; инженер механик; инженер-жобалаушы, цех бастықтары; бас инженер; бас технолог; бас механик; өндірістік бөлімшенің басшысы, мұнай және газ өндіру жөніндегі техник; техник-технолог.

Мұнайгаз саласындағы машиналар мен жабдықтар (магистратура)

Миссиясы: Мұнай және газ кәсіпшілігінің технологиялық жабдықтарын есептеу және жобалау, пайдалану және қызмет көрсетумен байланысты білім сапасы жоғары маманның жан-жақты дамыған бәсекеге қабілетті тұлғасын қалыптастыру болып табылады. Жаңа білім беру стандарттарына сәйкес білім беру бағдарламасы Мұнай — газ техникасы мен технологиясы мамандарын даярлауға бағытталған, олар кәсіби қызмет ретінде зерттеулермен, жобалаумен, ұйымдастыру — басқару және өндірістік-технологиялық практикамен айналысуы тиіс.

Пайымдауы: Саланың кадр ресурстарына қажеттілігін қамтамасыз етудің тиімді жүйесі. Бағдарлама түлектері педагогикалық салада және мұнай – газ өнеркәсібінің әртүрлі салаларында-мұнай-газ саласындағы жабдықтар мен машиналарды тікелей пайдаланумен, қызмет көрсетумен, жөндеумен, диагностикалаумен айналысатын кәсіпорындарда жұмыс істейді.

Бітірушіге 7M07108 — «Мұнайгаз саласындағы машиналар мен жабдықтар» білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология магистрі академиялық дәрежесі беріледі.

Маман лауазымдарының тізбесі: оқытушы, ғылыми қызметкер, инженер-зерттеуші, инженер-жобалаушы.

бейінді бағыт бойынша — цех бастықтары, бас технолог, конструктор; бас инженер, бас механик; дефектоскопист, инженер-технолог, ғылыми қызметкер, инженер-зерттеуші, инженер-жобалаушы, өндірістік бөлімшенің басшысы, өндірістік бөлімшенің техникалық басшысы.

Leave a Reply