Арал-каспий аймағының мұнайгаздылығының келешегіне байланысты төменгі мезозой шөгінділерін зерттеу

1. ҚР ҒБМ ғылыми жоба «Арал-каспий аймағының мұнайгаздылығының келешегіне байланысты төменгі мезозой шөгінділерін зерттеу»

Жұмыстың мақсаты — Аймақта өткізілген сейсмобарлау жәнеде терең бұрғылау жұмыстарын талдау арқылы геологиясын тағыда мұнайгаздылығын зертте.

Зерттеу нысаны — Арал-Каспий аймағының төменгі мезозой шөгінділері

Зерттеу әдістері: Оңтүстік Маңғышлактың геологиялық құрлымын II деңгейдегі тектоникалық элементтерін үйрену.

Алынған нәтижелер мен жаңалық:

— қойылган жаңа мәселені дәлелдеу;

-Оңтүстік Маңғышлакта геологиялың-геофизикалық мәліметтерді өңдеп жинақтау;

— Оңтүстік Маңғышлакта II деңгейдегі тектоникалық элементтерін үйрену арқылы триас шөгінділерін стратиграфиялық корреляция жасақтау;

— Оңтүстік Маңғышлакта V12, V2II, V2? репер горизонттарын бұрғы мәліметтерін пайдаланып стратиграфиялық байланыстыру

Қолдану саласы. Жоғарғы және ортанғы триас шөгінділері ізденіс жумыстарына қызықтандырады, бұлар сейсмобарлау жұмыстары арқылы дәлелденген.

Жұмыс жетекшісі: геология-минералогия ғылымдарының кандидаты Қожахмет Қ.Ә.

2. ҚР ҒБМ ғылыми жоба «Жер ғаламшары моделінің негізінде шарлы найзағай электр генераторы»

Жұмыстың мақсаты — шарлы найзағай электр генераторын құру

Зерттеу нысаны — Жер планетасының моделі болып табылады

Зерттеу әдістері: Жер планетасының құрылысын геологиялық үлгілеуді, реактордағы электр зарядынан кейінгі флюидтердің физика-химиялық талдауларын, жоғары вольтты зертханалық және эксперименттік зерттеулер мен сынақтарды қамтитын геологиялық-геофизикалық зерттеулердің кешенді әдісі.

Алынған нәтижелер мен жаңалық: Жер ғаламшары моделінің негізінде шарлы найзағай электр генераторының ғылыми және технологиялық принциптері әзірленді.

Қолдану саласы: Нәтижелер электр генерациясының жаңа көзі саласында пайдаланылуы мүмкін, бұл өндіру климаттың жаһандық өзгеруіне алып келетін қазбалы отыннан толығымен бас тартуға мүмкіндік береді.

Жұмыс жетекшісі: геология-минералогия ғылымдарының кандидаты  Тарасенко Г.В.

Leave a Reply