Мадиярова Альмира Саурбаевна, Қауымдастырылған профессор м.а.

Альмира Саурбаевна Мадиярова87081068835

almira.madiyarova@yu.edu.kz

Қызметі: «Машина жасау және көлік» кафедрасының қауымдастырылған профессорының м.а. (доцент)
Ғылыми атағы: техника ғылымдарының кандидаты
Сабақ беретін пәні: «Металл  жонғыш станоктар», «Бағдарламамен басқарылатын станок-тарда өңдеу»,  «Технологиялық процестерді компьютердің көмегімен жобалау», «CAD-CAM жүйесінде СББ бар станоктар үшін өңдеудің басқарушы бағдарла-маларын әзірлеу», «Машина жасаудағы квалиметрия»
Ғылыми қызығушылығы: аддитивтік технологиялар, автоматтандырылған өндіріс, машина жасаудағы цифрлық технологиялар
Жарияланымдары: 30-дан астам ғылыми еңбектер мен оқу-әдістемелік әзірлемелер

Leave a Reply