Байсарова Гулбану Гасангулиевна, «Құрылыс инжиниринг» кафедрасының меңгерушісі

Байсарова Гулбану Гасангулиевна

gulbanu.baisarova@yu.edu.kz

Лауазымы: «Құрылыс инжиниринг» кафедрасының меңгерушісі

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: РhD докторы

Оқытатын пәндері: Құрылыс машиналары мен жабдықтары, Жер-шаруашылық орналастыру және елді мекендерді жобалау

Ғылыми зерттеу бағыты: Термотұрақты шыбықтардың үлкен орын ауыстыруы

Басылымдамалар: 50 тан астам ғылыми еңбектердің авторы

Біліктілікті арттыру және сертификаттар: Проблемы кибербезопасности и защиты информации, Адам ресурстарын басқару стратегиясы «Персоналды басқару» МВА бизнес, «Білім беру бағдарламаларын бакалавриат, магистратура және докторантура мамандықтары бойынша қалыптастыру, жаңарту және жетілдіру», «Жаңа экономика талабына сай кәсіпкерлік негіздері»,  «Использование электронной доски в учебном процессе», «Базовый курс по основам предпринимательства», «Thomson Reuters», «ArchiCAD», Республиканский центр переподготовки и повышения квалификации инженерных кадров и преподавателей по техническим дисциплинам при КазНТУ им. К.И.Сатпаева, Современные технологии в образовании. Преподаватель дистанционного обучения»

Халықаралық  тағылымдамалар: Грузия

Leave a Reply