Гульназ Жилкишбаева Сейтбековна аға оқытушы

Гульназ Жилкишбаева Сейтбековна87715511975

gulnaz.zhilkishbayeva@yu.edu.kz

Академиялық дәрежесі: техникалық ғылымдардың магистірі.
Сабақ беретін пәндері: «Мәліметтер қорын басқару жүйелері», «Мультимедиа технологиялары», «Сұлбатехника», «Ақпараттық жүйелер негіздері».
Ғылыми қызығушылығы: Кибернетика, Ақпараттық қауіпсіздік.
Мақалалар: 20-дан астам ғылыми мақалалардың авторы.
Өтілген кәсіби біліктілік курстары, тренингтері:
1)Курсы «Проблемы Кибербезопасности и защиты информации в объеме 72 часа»
2)Lecture Series in Scientific-Practical Research Writing for Higt Impact Factor Journal Publication (72 hours)
3)Бизнес курс МВА управление персоналом тренинг личность в роста
4) Бизнес курс МВА управление персоналом стратегии человеческими ресурсами
5)За участие в Международный Конференций, «Современные IT Технологий» посвященной развития IT- индукстрии и прфессиям будущего

Leave a Reply