Шынар Оразалиевна Мендалиева аға оқытушы

Шынар Оразалиевна Мендалиева87089484282

shynar.mendaliyeva@yu.edu.kz

Қызметі: «Компьютерлік инжиниринг» кафедрасының аға оқытушысы
Сабақ беретін пәні: «Кәсіби бағытталған шетел тілі», «Ақпараттық қауіпіздік негіздері», «Компьютерлік жүйелер архитектурасы», «IT-инфрақұрылым».
Ғылыми қызығушылығы:  Microsoft Power BI аналитикалық жүйені жасау.
Публикации: 20-дан аса ғылыми еңбек авторы.
Сертификаты: TKT Module 1 (band 3), Module 2 (band 3), Module 3 (band 3), «Создание аналитических отчетов на облачной платформе бизнес-аналитики  Microsoft Power BI», «Интенсивное обучение преподавателей химии и информатики вузов английскому языку», «Состояние и перспективы развития интеллектуальных систем для кибербезопасности и защиты», «Управление персоналом»

Leave a Reply